_TOGGLE _TOGGLE

Søk i dette emnet: Møtereferat

[ Gå til hjemmesiden | Velg et nytt emne ]

Årsmøte 2018

Mandag 15 Februar @ 09:52
Årsmøte 2018 ble avholdt 4. febuar 2018 med 21 medlemmer til stede.
Vanlige årsmøtesaker ble behandlet.