_TOGGLE _TOGGLE

Søk i dette emnet: Møtereferat

[ Gå til hjemmesiden | Velg et nytt emne ]

Årsmøte 2017

Mandag 15 Februar @ 09:52
Årsmøte 2017 ble avholdt 29.januar 2017 med 32 medlemmer til stede.
Vanlige årsmøtesaker ble behandlet.