_TOGGLE _TOGGLE

Søk i dette emnet: Styret i LBF

[ Gå til hjemmesiden | Velg et nytt emne ]

Styret i Lødingen Båtforening 2018

Tirsdag 13 Januar @ 18:01
Lødingen båtforening. Tillitsvalgte 2018:

Formann Bjørn Moen, 905 49 763
Nestformann Rune Gjerde, 951 90 512
Sekretær Kenneth Stræte 906 91 927

Forretningsfører Per Anders Fossem 977 91 470

Husansvarlig Geir Johansen 905 21 780
Slippansvarlig Ole Sande 482 40 901
Varamedlem Kåre Jakobsen 916 93 940

Kai 1 Formann Christoffer Ellingsen 416 12 582
Kai 2 Formann Frithjof Hansen 916 18 336
Kai 3 Formann Rolf Sørensen 915 31 081

Varamedl. kai 1 Knut T. Jensen
Varamedl. kai 2 Edmund Kjellbergvik
Varamedl. kai 3 Ville Rasmussen

Revisorer Geir Kristoffersen og Roy Terje Christensen

Valgkomité Åge Tjeldnes og Tore Heidegård