Årsmøte 2017
Mandag 15 Februar @ 09:52

Skrevet av jansolheim

Årsmøte 2017 ble avholdt 29.januar 2017 med 32 medlemmer til stede.
Vanlige årsmøtesaker ble behandlet.

Content received from: Lødingen båtforening, http://lodingen.net