Årsmøte 2018
Mandag 15 Februar @ 09:52

Skrevet av jansolheim

Årsmøte 2018 ble avholdt 4. febuar 2018 med 21 medlemmer til stede.
Vanlige årsmøtesaker ble behandlet.

Content received from: Lødingen båtforening, http://lodingen.net